Tag: DOS

  • johan van walbeeck school

    Onze school is een openbare school voor Funderend Onderwijs voor kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar. De openbare grondslag houdt in, dat wij open staan voor alle geloofsovertuigingen. Vanzelfsprekend zullen wij in onze lessen aandacht geven aan de visie van andersdenkenden. Wij gaan er van uit dat respect en Read more [...]